Serialisering.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Først publisert 23 November 2017. Sist oppdatert 23 November 2017

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Hva er serialisering?

Serialisering er å transformere data i internminnet på en datamaskin til en sekvens av byter som kan lagres i en datafil eller overføres over et nettverk. Dermed blir serialisering viktig når man sender data som ligger i en database over et nettverk. Database data som er ordnet i rader og kolonner kan i skript språk som php serialiseres og sendes som en streng over nettet. Den opprinnelige strukturen kan gjenskapes ved den inverse deserialiserings funksjonen.

Semantiske lenker til artikkelen.

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Jeg vil implementere en chatbot.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Først publisert 21 November 2017. Sist oppdatert 23 November 2017

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Hva er en chatbot?

En chatbot er som navnet sier, programvare, en app eller mer presist en bot som chatter med deg. Et menneske som betjener kunder på nettet har problemer med å betjene flere kunder samtidig. En robot kan betjene mange samtidig, engentlig så mange webserveren har kapasitet til å betjene. Mennesker krever lønn, mens en robot ikke ber om noe annet enn implementering, oppdatering og vedlikehold. Noen vil kanskje føle seg lurt om de etter en samtale forstår at de har snakket med en robot. I 2017 kan det være ekstremt vanskelig å avsløre at du snakker med en robot.

Profesjonelle firmaer vil opplyse at du nå snakker med en robot. Noen ganger kan er robot betjener deg bedre enn et menneske. Den kan programmeres til alltid å være høflig, og den er rask og kan i noen tilfeller gi mer presise svar enn et menneske. Med adgang til en stor database kan en robot besvare de vanskligste spørsmål om firmaets produkter etc. En måte å finne ut at du snakker med en robot er å stille den meningsløse spørsmål og se hvilke svar du får. Roboter er som kjent programvare. De enkleste søker i en log database etter svar på lignende spørsmål som er stilt og besvart tidligere. Med vanlig programlogikk, (if, if else, caseift etc) vil den også kunne følge opp et spørsmål med å få mer presis informasjon. Dersom du ikke får et tilfredsstillende svar, vil den kunne spørre om du vil snakke med et menneske om mer presis informasjon og svarer du ja, kan den koble deg til firmaets sentralbord, der du blir satt over til en kundebehandler. Med kunstig intelligens og maskinlæring, kan man også trene opp en robot til stadig å gi mer presise svar. Kombinert med "big data mining" i store databaser er det ikke lenge før firmaets chatbot(er) gir my bedre informasjon enn et menneske. Greier ikke chatboten å besvare alle spørsmålene dine, kan den be deg legge igjen epostadressen din, så vil en fra firmaet kontakte deg.

Hvordan kan jeg implementer en chatbot?

Det er hevdet at dersom du har et problem i server script språket, php, så et 99 prosent av alle de programmeringsproblemene du møter allerede løst. Det vil si at søker du på uttrykk som "php chatbot software", "what is the best php chatbot sofware" eller "free php chatbot software" på en søkemotor eller en video delings platform, så burde du finne en god nok løsning og godt nok er som regel best. Er du en erfaren (php) programmerer kan det også være lett å modifisere og skreddersy koden etter eget behov. Før vi går videre skal vi liste opp noen relvante problemstillinger rundt chatboter.

Semanitske lenker.

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Kort om Robotskolen og eiers bakgrunn.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Først publisert 20 November 2017. Sist oppdatert 29 Juli 2019.

Permanent lenke / Mini Nettverk / Hjem /

Jeg er utdannet sosialøkonom, der jeg skrev en hovedoppgave om inflasjon godkjent av Nobelprisvinner i økonomi, Trgve Haavelmo. Etter avsluttet studie begynte jeg å jobbe i Norges Banks valutaavdeling med problemstillinger om utenriksøkonomi. Det førte til at jeg under ett år etter at jeg begynte ble hentet over til Norges Bansk utrednings-, nå forskningsavdeling.

Der ble jeg satt til å jobbe med konjunkturanalyser og så fort behvoet for en databank. Den databanken som i dag ligger på Norges Banks nettside er en videreutvikling av den konjunkturdatabanken jeg bygde opp.

Jeg har økonometri som fordypningsfag i økonomi. Det faget er svært matematisk. Siden jeg også jobbet mye med økonometriske problemstillinger, så jeg behovet for videreutdanneing i matematikk. Jeg tok en rekke emner på matematisk, statistisk og informasjonsvitenskapelig institutt på universitetet i Oslo. Det førte til at en eller annen lærer meldte meg opp til cand scientgrad i mattematikk som jeg mangler tre vekttall på å ha gjennomført etter godkjent candscientoppgave, jfr neste avsntitt.

Hvor relevant er denne bakgrunnen til å jobbe med automatisering, robotisering, kunstig intelligens og maskinlæring. Disse videoene gir forhåpentligvis ett svar på dette.

Bakgrunn og noen relaterte arbeider.

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Generelle og spesielle oppgaver om roboter, kunstig intelligens og maskinlæring m.v.